Lovverk

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre forvalter nasjonalparken på grunnlag av Verneforskrift for Seiland nasjonalpark og Naturmangfoldloven. Her finner du lenke til disse dokumentene.

(Publisert:09.01.2013 Sist endret:11.06.2019)