Forvaltningsplan

Forsidefoto: Per Arne Askeland / naturfoto.net
Forsidefoto: Per Arne Askeland / naturfoto.net

Forvaltningsplanen for Seiland/Sievju nasjonalpark er en praktisk bruksanvisning for hvordan nasjonalparken skal forvaltes de neste 5-10 årene. Planen omtaler verneverdiene i parken, brukerinteressene og deres behov, lover og regler, oppsyn og kartlegging, og en plan over tiltak som man ønsker gjennomført. Den er ingen omkamp om vernet og kan heller ikke utvide eller innskrenke regelverket for parken, men skal konkretisere og utdype regelverket.

Forvaltningsplan for Seiland/Sievju nasjonalpark (webversjon, 8 MB)

Sievjju álbmotmeahcci - hálddašanplána (forvaltningsplan på samisk, 6 MB)

Mottatte høringssvar til utkast til forvaltningsplan

 

 

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:09.12.2019)