Besøksstrategi - høringsforslag

Besøksstrategien for Seiland/Sievju nasjonalpark er på høring fram til 1. september 2019.

Besøksstrategien for Seiland/Sievju nasjonalpark er en plan for hvordan forvaltningen ønsker at besøkende skal møte nasjonalparken. Nasjonalparkstyret har satt følgende hovedmål: Nasjonalparken skal bevares som et område med liten grad av tilrettelegging, hvor verneverdiene ikke påvirkes negativt av besøkende. Nasjonalparken skal kunne brukes som arena for naturbasert reiseliv. De besøkende, både fastboende og tilreisende, skal få gode opplevelser i møte med nasjonalparken. Nasjonalparken skal gi mer kunnskap om natur og lokalhistorie, forståelse for vernet og stolthet over området.

Strategien er faglig godkjent av Miljødirektoratet og legges nå ut på høring. Nasjonalparkstyret håper på mange nyttige innspill til arbeidet.

Frist for å komme med innspill til strategien settes til 1. september 2019.

Her finner du høringsutkastet til besøksstrategi.

Høringen annonseres også i iFinnmark og Altaposten.

Innspill til planen sendes til:

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre

c/o Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Statens Hus

9815 Vadsø

Eller på e-post til seiland@fylkesmannen.no

Spørsmål kan rettes til nasjonalparkforvalter Ingunn Ims Vistnes på e-post seiland@fylkesmannen.no eller telefon 41 43 44 01.

(Publisert:11.06.2019)