Planer og lovverk

Ballblom i Søndre Bumannsfjord, Seiland.
Ballblom i Søndre Bumannsfjord, Seiland., Foto: Fylkesmannen i Finnmark


Besøksstrategi - høringsforslag

Besøksstrategien for Seiland/Sievju nasjonalpark er på høring fram til 1. september 2019.

(Publisert:11.06.2019)

Forvaltningsplan

Forsidefoto: Per Arne Askeland / naturfoto.net

Forvaltningsplanen for Seiland/Sievju nasjonalpark er en praktisk bruksanvisning for hvordan nasjonalparken skal forvaltes de neste 5-10 årene. Planen omtaler verneverdiene i parken, brukerinteressene og deres behov, lover og regler, oppsyn og kartlegging, og en plan over tiltak som man ønsker gjennomført. Den er ingen omkamp om vernet og kan heller ikke utvide eller ...

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:09.12.2019)

Lovverk

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre forvalter nasjonalparken på grunnlag av Verneforskrift for Seiland nasjonalpark og Naturmangfoldloven. Her finner du lenke til disse dokumentene.

(Publisert:09.01.2013 Sist endret:11.06.2019)

Kongelig resolusjon

Kongelig resolusjon er et vedtak fattet av Kongen i statsråd. Vedtak om vern blir fattet som kongelige resolusjoner. For hvert verneområde er det også utarbeidet et forarbeid som grunnlag for vedtaket.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:11.06.2019)

Brosjyre

Her kan du laste ned Miljødirektoratet sin brosjyre om Seiland nasjonalpark.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:07.03.2014)