Vinterens vakreste eventyr

Bestillingsdialogen ble behandlet i styremøtet 5. desember. Her diskuterer forvaltningen de siste detaljene: Rune Somby og Ken Gøran Uglebakken fra SNO Alta, og nasjonalparkforvalter Ingunn Ims Vistnes.
Bestillingsdialogen ble behandlet i styremøtet 5. desember. Her diskuterer forvaltningen de siste detaljene: Rune Somby og Ken Gøran Uglebakken fra SNO Alta, og nasjonalparkforvalter Ingunn Ims Vistnes. , Foto: Jens-Petter Mathisen

Nå tenker kanskje noen på Finnmarksløpet eller påskeferie, men vinterens vakreste eventyr er selvfølgelig den årlige Bestillingsdialogen – forhandlinger og diskusjon mellom nasjonalparkstyret og Statens naturoppsyn (SNO). Hvor ønsker vi mer oppsyn i 2013? Hvilke tiltak skal gjennomføres til sommeren? Nasjonalparkstyret er forvaltningsmyndighet, og SNO gjennomfører forvaltningen i felt.

Det er SNO Alta som har feltoppsyn-ansvaret for Seiland nasjonalpark, i samarbeid med nasjonalparkforvalteren. SNO har også mange andre oppgaver i regionen, så her må vi kjempe litt om deres tid og ressurser. Heldigvis er nasjonalparken høyt prioritert.

I 2013 skal vi lage forvaltningsplan for Seiland/Sievju nasjonalpark, og SNO sin aktivitet preges av dette. Mange forslag til enkelttiltak er satt ”på vent” til vi har en helhetlig plan. Dette gjelder tiltak som løyper, skilting og annen tilrettelegging. I stedet vil vi bruke noe av feltsesongen til å kartlegge sårbare områder og områder med rikt dyre- og planteliv. Det er viktig å kjenne til disse områdene blant annet med tanke på annen aktivitet i parken. Kartlegging av eksisterende kjørespor vil også bli prioritert i 2013.

Av pågående prosjekter planlegger vi å få flytebrygga i Bekkarfjord på plass i siste halvdel av juni. Det samme gjelder en ny fortøyningsbøye i Bårdfjorden. Søppelplukkeaksjonen med Øytun folkehøgskole planlegges videreført.

Og til slutt: Nasjonalparkstyret og SNO er enige om å øke oppsynet med fokus på ulovlig scooterkjøring i nasjonalparken.  

(Publisert:07.01.2013 Sist endret:11.06.2019)