Søppelaksjon i nye fjorder på Seiland

Denne uka har elever fra Øytun folkehøgskole ryddet over ett tonn med søppel fra fjæra i Bumannsfjordene i Seiland nasjonalpark.

Tekst og foto: Ingunn Ims Vistnes

Tidligere år har elevene ryddet søppel i Bårdfjorden lenger sør. Etter tre års arbeid var Bårdfjorden i 2014 rensket for søppel, så lenge det varer, og i år flyttet derfor aksjonen seg nordover til de mer ukjente Bumannsfjordene.

Nordre og Søndre Bumannsfjord ligger nordvest i Seiland nasjonalpark, vendt ut mot Sørøysund og storhavet. Dette er en ekstremt lite besøkt del av Seiland, men det hindrer ikke havstrømmene i å legge igjen plastkanner, fiskekasser, tauverk, støvler, hjelmer og andre rariteter i fjæresteinene. Det er mye ødelagt plast og langt mellom skattene. Men i år fant elevene en ekte flaskepost, fra tre jenter i Ålesund! Ut fra innholdet ser det ut til at brevene ikke er mer enn et eller to år gamle, og at postgang med flaske kan være like hurtig som noe annet.

Bumannsfjordene rommer mye historie, og det er viktig for nasjonalparkforvalter Ingunn Ims Vistnes at elevene får innblikk i dette. “Bumannsfjordene er så bratte og steile at man fort får inntrykk av at her kan det umulig ha bodd folk, og at naturen er uberørt”, sier hun. “Men slik er det ikke – her har folk livberget seg i generasjoner, basert i hovedsak på fiske. Elevene får se overgrodde tufter og får høre de gamle historiene om fiskerne som bodde her. De får også høre om evakueringa. Elevene telter like ved stedet der familien Bårdsen bodde under en båt gjennom vinteren 1944/45, og det er en sterk historie for ungdom som akkurat har kommet til Finnmark.”

Søpla som elevene samler, blir siden hentet av Kystvakta og fraktet til Hammerfest. Statens Naturoppsyn er med på hele aksjonen og bistår med båt og logistikk. Øytun stiller med en klasse, og lærer Janie Brye forteller at aksjonen er en viktig del av undervisningen. “Vi er en friluftslivskole som bruker Finnmarksnaturen aktivt i undervisningen gjennom hele skoleåret, og da er det fint å kunne gi noe tilbake ved å rydde i nasjonalparken. Dette er en jobb vi gjerne gjør, og som fort gir resultater. Vi fylte opp 100 store sekker og kunne ha fylt opp enda flere.”

Lærer Janie Therese Brye og elev Eirik Sebastian Vadheim fra Øytun samler tauverk som har kilt seg fast i fjæresteinene.

Nordre Bumannsfjord – en grønn flekk mellom steinur og bratt fjell, og med Sørøysundet rett utenfor.

(Publisert:04.09.2015 Sist endret:11.06.2019)