Skattkammeret Bekkarfjord

Ulf Thomassen fikk god bruk for megafonen for å overdøve den kraftige vinden i Bekkarfjord.
Ulf Thomassen fikk god bruk for megafonen for å overdøve den kraftige vinden i Bekkarfjord., Foto: Ingunn Ims Vistnes

Opp igjennom historien har Bekkarfjord vært en skattkiste for folket i Vargsund. Lørdag 17. august fikk historielaget vist fram hvorfor.

Folket i Vargsund har alltid visst å høste av rikdommene i Bekkarfjord. Her slo man det grønneste og saftigste gresset som skulle fø dyrene gjennom vinteren, her fangstet man oter i elva, rype på fjellet og røyskatt i steinura, her fisket man torsk og sei, og i riktig gamle dager jaktet man også sjøfugl og sel fra land her i fjorden. Tørrmurene etter denne jakten står ennå igjen.

Lørdag 17. august arrangerte Alta Historielag utflukt nettopp til Store Bekkarfjord. Rundt 50 personer ble med på båten Mjånes og i privatbåter. Været var godt, men det blåste friskt og minnet oss om at dette ikke er en fjord man spøker med. Fallvindene kan være lumske også i Bekkarfjord.

Uka før hadde SNO og nasjonalparkforvaltningen fått på plass flytebrygge innerst i fjorden, og dette var første gang Mjånes la til her. Noen justeringer og snekkerarbeid gjenstår, men vi har tro på at mange vil få glede av brygga. Vel på land fortalte Ulf Thomassen fra Lerresfjord om utmarksslåtta og andre historier fra Bekkarfjord, og nasjonalparkforvalter Ingunn Ims Vistnes fortalte om eiendomsforholdene i fjorden og om forvaltningen av parken i dag.

Siden det blåste friskt, ble det kaffebål litt opp langs Melkelva. Mange benyttet sjansen til å plukke med seg saftige Seilands-blåbær, og de sprekeste klatret opp i lia. Ned kom man seg enklest om man satte seg på baken og skled på graset. Gunnar Iversen fortalte om sitt omfattende arbeid med å kartlegge fiskemeer (gode fiskeplasser) i Altafjorden. Mjånes hentet oss klokka 14, og vi rakk akkurat inn i bilene på Storekorsnes før regnet styrtet ned. Tusen takk til Alta Historielag for godt gjennomført arrangement, og til alle som var med!

(Publisert:23.08.2013 Sist endret:11.06.2019)