Saker til neste styremøte 6. juni

Bårdfjorden, Seiland.
Bårdfjorden, Seiland. , Foto: Ingunn Ims Vistnes

Sakspapirer og innkalling til neste møte i Seiland/Sievju nasjonalparkstyre er nå sendt ut og ligger her på hjemmesiden. Møtet holdes 6. juni kl. 11.30 på Kunnskapsparken i Alta, og er åpent for tilhørere. Velkommen!

Protokollen fra forrige styremøte 14. mars i Hønseby finner du her.  

(Publisert:31.05.2013 Sist endret:11.06.2019)