Rapport fra folkemøtene

Forrige uke inviterte vi til folkemøter for å fortelle om den nye forvaltningsplanen som er ute på høring. Vi var spent på reaksjonene og hva folk ville være opptatt av.

På slike møter forventer man gjerne å få klaging over alle begrensningene som følger med en nasjonalpark. Det møtte vi ikke denne gang. På Hønseby var folk bekymret for slitasje i randsonene og for veksten i oppdrettsnæringen rett utenfor parken. Nasjonalparkstyret fikk kritikk for ikke å ha involvert rådgivende utvalg tidligere i planprosessen, og styret bestemte raskt å invitere rådgivende utvalg med på neste styresamling i desember, noe som ble godt tatt imot. I Alta fikk vi ros for en klar og tydelig plan, og forslag om tydeligere satsing på båtfolket. Flytebrygger og fortøyningsfester ble foreslått i flere fjorder.   

Vi takker alle som møtte opp for gode innspill! Vi tar imot skriftlige innspill til forvaltningsplanen fram til 1. desember. Se mer info her.

Fra folkemøtet på Alta Havn 22. oktober.

Fra folkemøtet på skolen i Hønseby 20. oktober.

Nasjonalparkstyret rakk en tur fra Hønseby til Storvannet før folkemøtet. Her har kommunen fått opp det første skiltet inn mot parken!

(Publisert:28.10.2015 Sist endret:11.06.2019)