Private grunneiere i Seiland/Sievju nasjonalpark

De siste dagene har vi jobbet med å oppdatere listen over grunneiere i Seiland/Sievju nasjonalpark, og det er en spennende jobb. Nasjonalparkforvalteren skulle gjerne ha dukket ned i både kirkebøker og folketellinger og lekt ”Tore på sporet” dersom tiden hadde tiden strukket til. Mon tro hvilke historier som skjuler seg bak de forskjellige eiendommene?

Rundt 95 % av nasjonalparken eies av Finnmarkseiendommen, de resterende 5 % er i privat eie. Dette er omtrentlige estimater, da en del av de private eiendommene ikke er kartfestet med ytre grenser.

Det er 139 registrerte private eiendommer i nasjonalparken. Av disse ligger rundt 122 eiendommer i Store Bekkarfjord. Dette er gamle slåtteteiger som ligger på rad og rekke langs fjorden, og som alle strekker seg et godt stykke opp i lia. En del eiendommer ligger også litt inn fra fjorden langs Melkelva og Doaresjohka. De største private eiendommene innenfor nasjonalparken finner vi på nordsiden av øya, spesielt i indre Jøfjord (Straumen) og Flaskefjorden. De aller fleste eiendommene er uten bygninger, og ingen har fast helårig bosetning.

Av de 139 eiendommene er rundt 94 i uskiftet bo, det vil si at vi kun har oppført ”arvinger etter Nils Andersen” (for eksempel) som eier. Her kan det godt være flere hundre etterkommere etter Nils Andersen som er eiere i dag. I tillegg er det 12 eiendommer med helt ukjent grunneier.

Den eldste registrerte eiendommen er eiendom 51/103 som sist ble tinglyst i 1783 med Iver Christiansen som eier. Dette er en slåtteteig på drøyt 11 mål kalt ”Kolberide” i ytre del av Store Bekkarfjord.

Har det noen verdi å eie en privat eiendom i en nasjonalpark? En del grunneiere vil nok føle på ulempene med et vern. Det er svært vanskelig å få tillatelse til å bygge nye hytter eller gjøre store utvidelser av eksisterende bygninger. Dette er en del av grunntanken med å verne store områder; vi skal være sikker på at disse områdene forblir uten særlig flere inngrep eller utbygginger, også i fremtiden. Vanlig vedlikehold av eksisterende bygg er selvsagt lov, og mindre utvidelser kan nasjonalparkstyret gi tillatelse til etter søknad. Har du hytte i en nasjonalpark er du i hvert fall garantert at du aldri vil få et hyttefelt som nærmeste nabo.

Er du grunneier eller etterkommer etter en grunneier i Seiland nasjonalpark? Vi er veldig interessert i historiene bak eiendommene, så ta gjerne kontakt med nasjonalparkforvaltningen!

(Publisert:01.02.2013 Sist endret:11.06.2019)