Om å telle folk: Turpostkasse på plass i Store Bekkarfjord

Nasjonalparkforvalter Ingunn Ims Vistnes med helt ny turbok i Store Bekkarfjord.
Nasjonalparkforvalter Ingunn Ims Vistnes med helt ny turbok i Store Bekkarfjord., Foto: Rune Somby

Å telle besøkende i nasjonalparker kan gjøres på mange måter – fra enkle hyttebøker til avanserte elektroniske ferdselstellere.

På Seiland begynner vi med det enkle, og vil sette opp turpostkasser med bøker på utvalgte steder. Slik vil vi forhåpentligvis få et inntrykk av hvor mange som besøker områdene årlig.

Først ut er Store Bekkarfjord/Gearvuotna, der nasjonalparkforvalter og SNO nylig har montert turpostkasse med bok på info-skiltet til parken (Et info-skilt som forøvrig trenger litt oppfriskning?). Vi håper at alle besøkende skriver seg inn i boka! Blant dem som skriver seg inn, vil vi årlig trekke ut heldige vinnere av Seiland nasjonalpark-effekter.

En tilsvarende turpostkasse vil bli montert på info-skiltet i Bårdfjorden, og etter hvert også nord i parken. Ta gjerne kontakt med forvaltningen dersom du har forslag til steder der vi bør ha turpostkasser.

(Publisert:01.07.2013 Sist endret:11.06.2019)