Nytt styre på plass

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre har fått to nye medlemmer og to nye varamedlemmer.

Svein Iversen er nytt styremedlem fra Finnmark fylkesting, og Harald Bredesen er ny fra Kvalsund kommune. Anne Mette Bæivi går fra vara til fast medlem fra Hammerfest kommune. Bente Haug er denne gangen oppnevnt fra Alta kommune, og ble enstemmig gjenvalgt som leder på konstituerende styremøte 8. mars. Arne Helstrøm Jørgensen fra Sametinget ble enstemmig gjenvalgt som nestleder. Styremedlemmene oppnevnes av Miljødirektoratet etter forslag fra kommunene, Sametinget og fylkestinget. Fullstendig oversikt finner du her: http://www.nasjonalparkstyre.no/Seiland/Styret/Styremedlemmer/

(Publisert:14.03.2016 Sist endret:11.06.2019)