Nytt prosjekt om Seilands kultur og historie

Styreleder Bente Haug i Seiland/Sievju nasjonalparkstyre og daglig leder Dagrun Sarak Sara ved Álttá Sámi Giellaguovddás ser fram til nytt fokus på Seilands naturbruk og historie.
Styreleder Bente Haug i Seiland/Sievju nasjonalparkstyre og daglig leder Dagrun Sarak Sara ved Álttá Sámi Giellaguovddás ser fram til nytt fokus på Seilands naturbruk og historie. , Foto: Ingunn Ims Vistnes

Vi kan stolt fortelle at Seiland/Sievju nasjonalparkstyre har fått midler til et nytt prosjekt som skal fokusere på Seilands kultur og historie. Prosjektet "Seiland/Sievju - fra allsidig naturbruk til nasjonalpark" vil bli gjennomført i samarbeid med Alta samiske språksenter, Alta historielag og lokalhistoriker Mimmi Bæivi.

Prosjektet er en del av "Mennesket og naturarven" som drives av Statens Naturoppsyn og Direktoratet for Naturforvaltning. Det har som målsetting å registrere og formidle kunnskap om tradisjonell naturbruk i Norge. Seiland/Sievju nasjonalpark var én av tre nord-norske parker som fikk søke på prosjektet, og i begynnelsen av desember fikk vi gladmeldingen om at vi har fått tildelt midler for 2013.

Med oss på laget har vi fått tre dyktige aktører. Alta samiske språksenter/Álttá Sámi Giellaguovddás vil delta med sin kunnskap om sjøsamisk kystkultur, og vil spesielt fokusere på å samle inn nye stedsnavn som kan fortelle oss om bruken av de forskjellige områdene. Lokalhistoriker Mimmi Bæivi vil intervjue eldre personer som har vokst opp på Seiland, med fokus på livberging, høsting og bruk av naturen. Alta historielag har et stort nettverk av informater i Vargsund-området, og ønsker å arrangere en historievandring i Bekkarfjorden til sommeren. Ta gjerne kontakt med nasjonalparkforvalter dersom du har innspill eller informasjon til prosjektet vårt.

 Leder i Alta historielag, Ottar Grimstad.Alta samiske språksenter har allerede samlet inn mange gamle sjøsamiske stedsnavn på Seiland. Navnene forteller mye om hvordan områdene ble brukt tidligere. Mimmi Johanne Bæivi, Nordre Seiland.

Bilder fra venstre til høyre: Leder i Alta historelag Ottar Grimstad, kartlegging av sjøsamiske stedsnavn på Seiland ved Alta samiske språksenter, og lokalhistoriker Mimmi Bæivi fra nordre Seiland (alle foto: Ingunn Ims Vistnes) .

(Publisert:13.12.2012 Sist endret:11.06.2019)