Turboka i Store Bekkarfjord – 10 vinnere er trukket ut!

Flytebrygga i Store Bekkarfjord er nå åpen for sesongen, og sommerferien nærmer seg. I forbindelse med sesongstart har vi trukket ut 10 vinnere blant de 261 personene som skrev seg inn i turboka i fjor. 

Bildet: Ernst E. Henriksen og Knut Bergly (her representert ved datter Kine Bergly) skrev seg inn i turboka i Store Bekkarfjord sommeren 2013, og vant bokpremie. Foto: Ingunn Ims Vistnes

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre har trukket ut 10 vinnere blant dem som skrev seg inn i turboka i Store Bekkarfjord på Seiland i løpet av sesongen 2013. Trekningen ble foretatt i forbindelse med at flytebrygga i Store Bekkarfjord åpner for ny sesong den 15. juni.

Vinnerne er:

Jonas Andersen, Alta

Lise Reinertsen, Oslo

Adrian Workin Kleven, Hammerfest

Birki Magne Parsonage, Tromsø

Stig Victor Jacobsen, Hammerfest

Knut Bergly, Hakkstabben

Ernst E. Henriksen, Alta

Irene Engstad, Oslo

Siri Liestøl, Hafslo

Marthe Karoline Jensen, Hammerfest

 De 10 vinnerne får fotoboka “Drømmelandet – en fotografisk reise i Seiland nasjonalpark” av Per Arne Askeland. I tillegg får de postkort, buff og kart over parken.

Postkassa med turboka ble satt opp i Store Bekkarfjord i juni 2013, for å få en viss registrering av hvor mange som bruker området. I løpet av 3 måneder har 261 personer skrevet seg inn i boka. Store Bekkarfjord er en av de mest kjente fjordene på Seiland, og er et populært område både for båtfolk og folk som skal på tur opp mot Melkevatnan og Seilandsjøkulen. De irrgrønne bratte liene uten trær gir en følelse av å være inne i et grønt rom når man kommer inn i fjordbotnen. Ut fra turboka ser vi at det kommer folk i alle aldre til Bekkarfjord, både fra nærområdene og fra helt andre deler av landet. Dette ser vi også blant de 10 vinnerne. Parkforvaltningen syns det er gledelig at så mange får oppleve perlen Bekkarfjord, og vil jobbe for å sikre en god forvaltning av området.

Flytebrygga ble satt opp av nasjonalparkstyret i 2013 og eies av Alta Havn. Den har vært stengt i kalvingstiden fram til 15. juni, men er nå åpen for allmenn bruk og skal gjøre det enklere og tryggere å legge til land innerst i Bekkarfjord. I løpet av barmarksesongen 2014 vil flytebrygga bli satt i bedre stand. Arbeidet er planlagt utført før fellesferien, og flytebrygga vil derfor tidvis være ute av drift fra St. Hans og til begynnelsen av juli. Ta kontakt med Alta Havn dersom du ønsker mer nøyaktig info om tidspunkt for dette arbeidet. 

 

(Publisert:18.06.2014 Sist endret:11.06.2019)