Nasjonalparkstyret på telttur

Stemningen var god i lavvoen. Fra venstre: Marthe Eliasson, Marit Doseth, Bente Haug, Brita Julianne Skum, Randi Solli Pedersen, Robert Wilhelmsen, Arne Helstrøm Jørgensen og Karl Nikodemussen.
Stemningen var god i lavvoen. Fra venstre: Marthe Eliasson, Marit Doseth, Bente Haug, Brita Julianne Skum, Randi Solli Pedersen, Robert Wilhelmsen, Arne Helstrøm Jørgensen og Karl Nikodemussen., Foto: Ingunn Ims Vistnes

Et inspirert styre i en lavvo i mange timer uten mobildekning – det kan gi gode resultater.

I år som i fjor ønsket Seiland/Sievju nasjonalparkstyre å besøke Seiland med telt og sovepose i bagasjen. Målet var Bårdfjorden på vestsiden av øya, men sterk vind gjorde det uforsvarlig å gå rundt Rognsund eller Sørøysund. I stedet holdt vi oss i relativt rolige Vargsund, og endte opp i samme fjord som i fjor – Store Bekkarfjord. Her fikk styret også inspisert den nye flytebrygga. Med oss på turen med oppsynsbåten Polarjo var Rune Somby og skipper Bernt Thomassen fra Statens naturoppsyn, og juristene Marit Doseth og Marte Eliasson fra Miljødirektoratet.

Styreturen startet med befaring i Birranvággi/Olderbukta, der reinbeitedistrikt 24B har søkt om tillatelse til å sette opp reingjerde fra Olderfjord til Jøfjorden. Styret har tidligere avslått en slik søknad, men har bedt om innspill til alternative traséer. Befaringen var en anledning for styremedlemmene til å treffe representanter både for distrikt 24A og 24B, og til å se området med egne øyne.

Planlagte fotturer og sprell utendørs måtte vi kutte ut i vinden og regnet, men i stedet fikk styret god anledning til å diskutere de store sakene for Seiland nasjonalpark rundt bålet i lavvoen. Hva ønsker vi av tilrettelegging? Hvordan skal vi møte reindrifta? Hva er viktig i forvaltningen av et stort naturområde? Et inspirert styre i én lavvo i mange timer uten mobildekning – det kan gi gode resultater. Vi takker for turen og gleder oss allerede til neste år.

Fra befaringen langs gjerdetraséen i Birranvággi. Fra venstre: styremedlem Brita Julianne Skum, Nils Isak I. Eira (reinbeitedistrikt 24A), Mikke Nils A. Sara (reinbeitedistrikt 24B), styreleder Bente Haug og nestleder Arne Helstrøm Jørgensen. Foto: Ingunn Ims Vistnes.

Robert Wilhelmsen (varamedlem) i Birranvággi med juristene Marit Doseth og Marthe Eliasson fra Miljødirektoratet. Foto: Ingunn Ims Vistnes

Klar for styremøte i lavvoen.

Styremedlem Randi Solli Pedersen er klar for siste etappe av turen fra Bekkarfjord til Saraby med oppsynsbåten Polarjo. Foto: Ingunn Ims Vistnes

(Publisert:27.09.2013 Sist endret:11.06.2019)