Nasjonalparkforvalteren: Et nytt yrke i Norge

De siste årene har det blitt ansatt rundt 35 verneområdeforvaltere i helt nye stillinger i Norge. Disse jobber som "daglig leder" i forvaltningen av nasjonalparker eller store landskapsvernområder. Over seg har de et lokalt styre som sitter med forvaltningsmyndigheten for verneområdet, selv om dette skjer innenfor ganske strenge rammer for hva som er tillatt og ikke tillatt.

Vi som er verneområdeforvaltere har vært samlet ganske ofte i løpet av de to siste årene. Det er viktig å bygge opp et kollegium for en helt ny yrkesgruppe, og det er mye nytt som skal gå seg til for alle partene i forvaltningen. Vi har hatt spennende kurs i hvordan lage hjemmesider, og tørre kurs i arkiv- og økonomirutiner. Vi har diskutert lovverk og paragrafer, samarbeid med naturoppsynet, telling av turister, håndtering av media, motorferdselsaker, hyttesaker… Det er ikke tvil om at det blir mye skrivearbeid og administrasjon i en slik jobb. Samtidig kjenner man på at man som nasjonalparkforvalter bør være lommekjent i området, og også kjenne alle berørte parter til parken. Slik kjennskap tar tid å bygge opp, men er også en viktig del av jobben med å være lokal forvalter. Det er ikke tvil om at vi har et variert yrke, og for de aller fleste er dette en drømmejobb.

Bildet viser alle nasjonalparkforvalterne i Finnmark på regionsamling i Tromsø, mars 2013. Fra venstre: Stein-Even Fjellaksel (Stabbursdalen nasjonalpark), Ingunn Ims Vistnes (Seiland nasjonalpark), Paul A. N. Lutnæs (Varangerhalvøya nasjonalpark) og Rolf E. Sch. Kollstrøm (Øvre Pasvik nasjonalpark). Foto: Jan Erik Knutsen, Fylkesmannen i Finnmark.

(Publisert:17.04.2013 Sist endret:11.06.2019)