Nå starter arbeidet med forvaltningsplanen!

 

Det er en glede å annonsere at vi nå starter arbeidet med å lage forvaltningsplan for Seiland/Sievju nasjonalpark. Forvaltningsplanen er en ”kokebok” for hvordan vi skal forvalte parken i praksis. Hva ønsker vi av tilrettelegging og skilting? Hvordan forholder vi oss til reiseliv, friluftsliv, reindrift, sauedrift og andre brukere av området? Hvilke dyr og planter er spesielt viktige å verne om?

Forvaltningsplanen er ingen ”omkamp” om hva som er lov og ikke lov i parken, men den skal utdype de reglene vi allerede har. Planen skal vi bruke i mange år fremover, så dette er en unik sjanse til å påvirke forvaltningen av parken.

Melding om oppstart sendes ut til grunneiere, rådgivende utvalg, brukergrupper og berørte myndigheter. Oppstart av planarbeid vil også bli kunngjort i lokalavisene. Vi ber om innspill til forvaltningsplanen innen 1. mai 2013. Les fullstendig oppstartsmelding her.

(Publisert:05.02.2013 Sist endret:11.06.2019)