Lille Bekkarfjord - like vakker som storebror

I de bratte, grønne liene øverst i Boazovuonvaggi står ballblom, fjellfiol og forglemmegei tett.
I de bratte, grønne liene øverst i Boazovuonvaggi står ballblom, fjellfiol og forglemmegei tett., Foto: Ingunn Ims Vistnes

Vi er flinke til å vise fram Store Bekkarfjord når vi skal presentere Seiland. Her vil vi slå et slag for den beskjedne lillebroren; Lille Bekkarfjord.

Lille Bekkarfjord heter Boazovuotna - Reinfjorden - på samisk, og dette er også fjorden der Bekkarfjord siida samler rein om høsten og prammer den over til fastlandet og vinterbeitene der. Innerst i fjorden er det derfor gjerdeanlegg og gjeterhytte, og området nord i fjordmunningen (Hammaren) er beitehage for rein. Fjorden kan by på en frodig og grønn oase, bratte grønne lier der ras og skred holder skogen unna, og en ferdselsvei opp på fjellet.

Alle foto: Ingunn Ims Vistnes

I vinter har elgen svømt over Vargsundet og oppholdt seg i Lille Bekkarfjord. Her har han gnagd barken av trærne.

 

Dette er også Seiland - bekkeblom på øde øy.

 

Fra Lille Bekkarfjord kan du komme opp på fjellet ved Boazovuonjávri, eller gå opp på Stuoravárri hvis du holder lia mot Canjárga.

 

(Publisert:12.08.2013 Sist endret:11.06.2019)