Invitasjon til folkemøter

Skilttavle i Store Bekkarfjord.
Skilttavle i Store Bekkarfjord. , Foto: Ingunn Ims Vistnes

 

Arbeidet med forvaltningsplanen vil bli presentert på åpne folkemøter. Dette er også en god anledning til å møte nasjonalparkstyret og diskutere hvordan nasjonalparken bør forvaltes. Vi inviterer til møter på følgende steder:

Onsdag 6. mars kl. 18.00 i lokalene til Alta Havn, Havneveien 24 i Alta.

Det vil bli satt opp båtskyss fra Kvalfjord, Hakkstabben og Korsfjord (ved behov) direkte til møtelokalet, med retur etter møtet. De som trenger båtskyss må melde fra til nasjonalparkforvalter Ingunn Ims Vistnes på telefon 41 43 44 01 eller e-post seiland@fylkesmannen.no. Enkel bevertning.

Torsdag 14. mars kl. 17.30 på Hønseby grendehus, Hønseby, nordre Seiland.

Møtestart og -slutt vil korrespondere med ferge fra Akkarfjord (Hammerfest). Enkel bevertning.

Vi håper på stort oppmøte, god stemning og mange meninger om forvaltningen av Seiland nasjonalpark. Vi deler ut Seiland nasjonalpark-buff til alle fremmøtte. Velkommen!

(Publisert:05.02.2013 Sist endret:11.06.2019)