Informasjonspunkt Seiland sør: Møte med Alta kommune og Seiland House

I formiddag hadde nasjonalparkforvaltningen møte med reiselivsaktøren Seiland House og Alta kommune for å diskutere mulighetene for en innfalls-port til nasjonalparken fra Altneset sør på Seiland. I dag er det bare en liten plakat om nasjonalparken som møter besøkende til Altneset.

Nasjonalparkforvaltningen har ikke et eget mål om å lokke flest mulig turister til Seiland, men jobber for å lage en plan over innfallsporter og informasjonspunkt. Forvaltningen vil også støtte opp om lokalt næringsliv, så sant det ikke går på bekostning av naturverdiene i parken.

For Altneset sin del diskuterte vi muligheten for å gjøre et rom på Seiland House om til et informasjonsrom for nasjonalparken som kan stå åpent uavhengig av resten av anlegget. Vi diskuterte skilting på kaia og på Storekorsnes, økonomi rundt drift og vedlikehold, og ønsket om en merket dagsturløype fra Altneset opp til parkgrensen. Arbeidet med innfallsporten har så vidt begynt, men vi er glade for å ha kommunen og Seiland House med på laget!

Og for nordsiden? Vi kjører et løp der også, så følg med oss videre!

Møtedeltakere: Dag Arne Johannessen, næringsrådgiver i Alta kommune, Stig Erland Hansen, daglig leder Seiland House, Jørgen Kristoffersen, næringssjef i Alta kommune, og Bente Haug, styreleder i Seiland/Sievju nasjonalparkstyre. Bak kamera: nasjonalparkforvalter Ingunn Ims Vistnes

(Publisert:04.03.2014 Sist endret:11.06.2019)