Informasjonspunkt Seiland nord: Møte med Hammerfest kommune og butikken på Hønseby

Nylig var nasjonalparkforvaltningen i Hammerfest for å diskutere mulighetene for en innfalls-port til nasjonalparken fra Hønseby nord på Seiland.

I dag er det bare en liten plakat på butikkbygget på Hønseby som forteller om parken, mens butikken allerede driver informasjonsarbeid for nasjonalparken på frivillig basis. Mange av turistene som vil inn i parken stopper på butikken for å handle den siste provianten, parkere bilen og spørre om løypevalg. Butikken har en frivillig og gratis registrering av folk som går inn i parken, slik at man vet hvor lenge de har planlagt å være borte. Så følger man med på om folk kommer tilbake til avtalt tid.

Butikken på Hønseby står ovenfor en omfattende renovering, og i den forbindelse ønsker nasjonalparkforvaltningen å sette av plass til et “nasjonalpark-hjørne” med utstilling og informasjon om parken inne i butikklokalene. I tillegg ønsker man salg av postkort, kart og effekter fra nasjonalparken i butikken. Utvendig skisserer vi ny parkeringsplass, et toalettbygg, bedre søppelhåndtering, informasjonstavler, og en merket dagsturløype inn mot parken med start og stopp i Hønseby.

Mye av diskusjonen gikk selvsagt på økonomi, spesielt i forhold til årlige driftskostnader. Vi opplevde likevel entusiasme og velvillighet fra kommunen, og gleder oss til å fortsette arbeidet!

Møtedeltakere: Odd Edvardsen (kommunalsjef Hammerfest kommune), André Larssen (Arnulf Larssen AS), Øyvind Sundquist (plansjef Hammerfest kommune), Tor Harry Bjørn (Hammerfest kommune), Tom Eirik Ness (miljøvernrådgiver Hammerfest kommune). Bak kamera: nasjonalparkforvalter Ingunn Ims Vistnes. Knut-Arne Iversen fra Hammerfest Turist deltok også på møtet.

(Publisert:07.04.2014 Sist endret:11.06.2019)