Forvaltningsseminar for styret

Seiland nasjonalparkstyre med (fra venstre) styreleder Bente Haug (Finnmark fylkeskommune), Randi Solli Pedersen (Kvalsund kommune), Karl Nikodemussen (vara, Kvalsund kommune), Robert Wilhelmsen (vara, Sametinget), Anne Mette Bæivi (vara, Hammerfest kommune), Per Tore Bech Nygård (Alta kommune), Brita Julianne Skum (Sametinget) og Ingunn Ims Vistnes (nasjonalparkforvalter).
Seiland nasjonalparkstyre med (fra venstre) styreleder Bente Haug (Finnmark fylkeskommune), Randi Solli Pedersen (Kvalsund kommune), Karl Nikodemussen (vara, Kvalsund kommune), Robert Wilhelmsen (vara, Sametinget), Anne Mette Bæivi (vara, Hammerfest kommune), Per Tore Bech Nygård (Alta kommune), Brita Julianne Skum (Sametinget) og Ingunn Ims Vistnes (nasjonalparkforvalter)., Foto: Ken Gøran Uglebakken

Ønsker vi merkede turstier i Seiland nasjonalpark? Hvilke planter og dyr er vi satt til å forvalte? Hvordan levde folk på Seiland for hundre år siden? Hvordan skal vi engasjere folk i nasjonalparkforvaltningen i dag? Spørsmålene var mange da Seiland/Sievju nasjonalparkstyre tilbrakte to dager på Skaidi i begynnelsen av desember.

Tema var arbeidet med ny forvaltningsplan for nasjonalparken, der vi skal meisle ut retningslinjer og mål for parken for de neste 5-10 årene. Vi vil invitere til åpne folkemøter i Alta og på Hønseby i mars 2013. Seminaret nå på Skaidi var en forberedelse til dette.  Ken Gøran Uglebakken fra Statens naturoppsyn fortalte om planter, dyr og oppsyn på Seiland, og fra Mimmi Bæivi fikk vi høre om Seilands historie og hvordan folk har livberget seg i området opp gjennom tidene. Det ble tid til mange diskusjoner, både i små grupper og i felles møter. Vi kan konkludere med at styret er ganske samstemt i sitt syn på forvaltningen av området, og at styremedlemmene ser fram til å møte lokalbefolkning og forskjellige brukergrupper for å høre deres meninger.

(Publisert:06.12.2012 Sist endret:11.06.2019)