Folkemøtet på Hønseby – en kveld vi sent glemmer

Torsdag 14. mars var det nok en gang klart for folkemøte om forvaltningen av Seiland nasjonalpark - denne gangen på nordsiden av øya, i Hønsebybotn. Det ble en kveld med mange kontraster.

Over 30 personer møtte opp på grendehuset, selvsagt flere enn i storbyen Alta uken før. Her var det representanter for grunneiere, reindrift, reiseliv, friluftsforeningen og fastboende generelt. Hammerfest kommune stilte med plan- og utviklingssjef Odd Edvardsen og miljøvernrådgiver Tom Eirik Ness. Til og med Vestlandsforskning og Nordlandsforskning var representert i forbindelse med et forskningsprosjekt på forvaltning av naturressurser og klimaendringer.

Nestleder i nasjonalparkstyret Arne Helstrøm Jørgensen ønsket velkommen, før nasjonalparkforvalter Ingunn Ims Vistnes gikk gjennom hvordan den nye forvaltningen av nasjonalparkene er bygd opp, og hensikten med en forvaltningsplan. Som på møtet i Alta uka før var store deler av tiden viet diskusjon og innspill fra de frammøtte. Her var det mange tema som ble tatt opp, fra rigide regler for bygging og utbygging av hytter i nasjonalparken, til slitasje på turstier og manglende skilting på fergekaia. Folk flest ønsket nok flere besøkende til Seiland, men også kanalisering av ferdsel langs løyper, bedre systemer for håndtering av søppel og parkering, og en eller to innfallsporter med bedre tilrettelegging enn i dag. Siden kommunens folk hadde møtt opp måtte man også innom kommunesammenslåingen mellom Hammerfest og Sørøysund i 1992 og drømmen om en flyplass på nordre Seiland, en drøm som for øvrig ble ganske kontant parkert.

Det vil være rart å skrive et referat fra kvelden uten å nevne at mens møtet pågikk, brant et hus ned til grunnen i Eidvågen, og beboerne fikk alvorlige røykskader. Mange som hadde tenkt seg på folkemøtet måtte heller hjelpe til her. Selv om opplevelsen var dypt tragisk fikk den også fram de gode sidene ved et lite samfunn der alle trår til og ofte kan utføre mer enn én jobb – André Larssen som eier butikken og reiselivsbedriften Seiland Explore kjørte bort med hjertestarter, sauebonden/turistverten/læreren Bjørn Arne Gjøvik fikk bruk for sitt tidligere yrke som sykepleier, og nasjonalparkstyrets medlemmer Anne Mette Bæivi og Ronny Holm bidro på stedet sammen med mange fastboende – Ronny med god bruk for sin erfaring som ambulansesjåfør. For dem som lurer: Nei, det er ikke brannbil på Seiland. Da brannbilen kom over med ferga kunne de bare konstatere at huset ikke sto til å redde. Flere fra brannstedet var med på siste del av møtet og klarte på imponerende vis å koble tankene over til diskusjoner om merking av stier og rydding av reingjerder – viktige tema som plutselig ble satt i et litt annet perspektiv.

Nasjonalparkstyret vil med dette takke for givende møter i Alta og på Hønseby! Vi har fått mange ideer til arbeidet med forvaltningsplanen, og et litt bedre inntrykk av hva folk er opptatt av i forhold til parken. Skriftlige innspill tas imot med stor takk innen 1. mai, og kan leveres på nasjonalparkforvalterens kontor på Kunnskapsparken i Alta, sendes til seiland@fylkesmannen.no, eller pr post til Seiland/Sievju nasjonalparkstyre, Statens Hus, 9815 Vadsø.

 

Ronny Holm, representant for Hammerfest kommune i nasjonalparkstyret, framhevet utilgjengeligheten til Seiland som et fortrinn og noe som gjør Seiland til en unik nasjonalpark.

André Larssen (stående) fra Seiland Explore spør hvordan man kan få besøkende til å bli lenger på Seiland. Fra venstre: Tom Eirik Ness, Hammerfest kommune, Ingrid Bay-Larsen, Nordlandsforskning, Bjørn Arne Gjøvik, Myrnes gård, Anne Mette Bæivi og Robert Wilhelmsen, begge Seiland/Sievju nasjonalparkstyre.

Tekst og foto: Ingunn Ims Vistnes

(Publisert:19.03.2013 Sist endret:11.06.2019)