Flytting av gjeterhytte sørøst for Seilandsjøkulen

Vuolit Miessičohka, der den røde firkanten viser plasseringen til den nye gjeterhytta. Bak ligger Doaresrášša.
Vuolit Miessičohka, der den røde firkanten viser plasseringen til den nye gjeterhytta. Bak ligger Doaresrášša., Foto: Ingunn Ims Vistnes

For rundt åtte år siden blåste gjeterhytta til Bekkarfjord siida ned. Nå skal den bygges opp igjen, på nabohøyden.

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre ved nasjonalparkforvalter har sammen med reinbeitedistrikt 24A gjennomført befaring av ny tomt til gjeterhytte for Bekkarfjord siida. Denne siidaen hadde en gjeterhytte på Várddahárji øst for Melkevatna, som blåste ned for rundt åtte år siden. Siidaen fikk i 2008 tillatelse fra reindriftssjefen til å bygge opp igjen hytta på en høyde rundt 600 meter nordøst for den gamle tomta. Av forskjellige årsaker vil byggingen skje først i år. Dette er derfor en sak som i hovedsak var ferdig behandlet for flere år siden, og som nasjonalparkstyret har ”arvet” fra den tiden da fylkesmannen var forvaltningsmyndighet i nasjonalparken. Styrets oppgave har begrenset seg til å påse at hyttestørrelse og plassering ligger innenfor det som siidaen fikk tillatelse til i 2008, og til å gjennomføre befaring av tomta.

Den nye gjeterhytta vil være på 45 m2 i enkel stil, og vil bli bygd på vuolit Miessičohka (på kartet: topp 556 mellom Várddajávri og Boazuvuonjávri). Plasseringen er gunstig i forhold til gjeting mot breen og distriktsgrensen i nord. Siidaen har fått dispensasjon til å frakte materialer inn til tomta med helikopter i sommer. Nasjonalparkforvalter og SNO har også befart den gamle tomta på Várddahárji og følger med på oppryddingen her.

Befaringen foregikk til fots. Her fra hjemturen ned Lille Bekkarfjord - Boazovuotna. Foto: Ingunn Ims Vistnes

(Publisert:14.07.2013 Sist endret:11.06.2019)