Flytebrygge i Store Bekkarfjord

 

Nasjonalparkstyret har lagt ut flytebrygge innerst i Store Bekkarfjord, for å gjøre det enklere og tryggere å gå i land her.

Flytebrygga i Store Bekkarfjord kom på plass i august 2013. Noen justeringer og snekkerarbeid gjenstår, men brygga er klar til bruk for alle som ønsker det. Vi ber om at man viker plass etter to netter, dersom det er flere som ønsker å legge til.

Brygga er festet med to lodd ut i fjorden. Fra disse loddene går det oppstag til to blåser. Her er det også mulig å fortøye, men vi understreker at dette gjelder lette båter i godt vær. Ved mye vind og tunge båter vil ikke disse fortøyningene holde seg på plass.

Alta historielag på tur med Mjånes i Store Bekkarfjord.

(Publisert:12.09.2013 Sist endret:11.06.2019)