Siste nytt om flytebrygga i Store Bekkarfjord

Loddene til flytebrygga senkes på plass i Store Bekkarfjord.
Loddene til flytebrygga senkes på plass i Store Bekkarfjord. , Foto: Ken Gøran Uglebakken

Nasjonalparkstyret har siden 2012 jobbet med å få på plass en flytebrygge innerst i Store Bekkarfjord. Brygga skal være åpen for allmennheten og vil gjøre det enklere og sikrere å legge til land.

I løpet av 2012 fikk vi på plass avtale med Alta Havn og grunneier, og saken ble sendt på høring og behandlet av Alta kommune i tillegg til nasjonalparkstyret. Flytebrygge ble kjøpt inn og vinterlagret i Kvalfjord.

Brygga ble slept fra Kvalfjord til Store Bekkarfjord natt til mandag 24.juni av Kvalfjord Kystfiske ved Alf Inge Nuth Pedersen. Onsdag 26. juni stilte Mainstream velvillig opp med sin kranbåt og to betong-lodd med tilhørende tau og blåser. I samarbeid med Statens Naturoppsyn og nasjonalparkforvalter ble loddene senket ut i fjorden. De skal tjene som feste for brygga på sjøsiden, mens man på landsiden vil bolte brygga fast i steinblokker i fjæra. Det vil også gå to oppstag med blåser fra loddene, slik at man får to ekstra fortøyningsfester i tillegg til brygga.

Flytebrygga viste seg imidlertid å måtte utbedres på en del punkt før den kan tas i bruk. Selger av brygga jobber med saken, og i påvente av dette ligger brygga midlertidig fortøyd til loddene ute i fjorden. De store blåsene skal også byttes ut med mindre prangende blåser. Vi kommer tilbake med mer informasjon når brygga er ordentlig på plass.  

Loddene ble senket på rundt 15 meters dyp. Foto: Ken Gøran Uglebakken/SNO.

Brygga fortøyes midlertidig til loddene i fjorden. Foto: Ken Gøran Uglebakken/SNO.

Statens Naturoppsyn, nasjonalparkforvaltningen og Mainstream samarbeidet om å få plassert loddene. Foto: Ingunn Ims Vistnes/Seiland nasjonalparkstyre.

(Publisert:28.06.2013 Sist endret:11.06.2019)