Felles samling for nasjonalparkstyrene i Finnmark

Foto: Rolf Kollstrøm
Foto: Rolf Kollstrøm

Alle fire nasjonalparkstyrene i Finnmark var samlet 7-8 mars på Stabbursnes i Porsanger.  

Seiland, Stabbursdalen, Øvre Pasvik og Varangerhalvøya er fire vidt forskjellige nasjonalparker, men vi har felles utfordringer og mye nyttig å lære av hverandre. Samlingen var også en innføring i nasjonalparkforvaltning for nye styremedlemmer. Miljødirektoratet, SNO og Fylkesmannen presenterte lovverk og forvaltningspraksis, og de lokale forvalterne og styrelederne fortale fra sine områder og sin arbeidshverdag. FeFo-direktør Jan Olli snakket om Finnmarkseiendommen sin rolle som største grunneier i nasjonalparkene.

Lokal forvaltning av store verneområder er fremdeles noe nytt i Norge, og det er mye som skal “gå seg til” når forvaltningstradisjonen hos Miljødirektoratet og Fylkesmannen møter Finnmarkspolitikerne. Det ble til tider høy temperatur på diskusjonen når vi kom inn på tema som merkevarestrategi og styrenes handlingsrom. Men stemningen ble aldri fastlåst, vi fikk løftet opp problemstillinger og kom et stykke videre i prosessen. Konklusjonen på slutten av samlingen var klar: Slike møter mellom nasjonalparkstyrene må vi ha jevnlig.

Styreleder Bente Haug og forvalter Ingunn Ims Vistnes presenterer Seiland nasjonalpark. Alle foto: Rolf Kollstrøm.

(Publisert:14.03.2016 Sist endret:11.06.2019)