Besøksstrategi på høring

Besøksstrategien for Seiland/Sievju nasjonalpark er ute på høring fram til 1. september 2019.

Hvordan skal vi møte besøkende til Seiland? Hvor skal vi ha startpunkt til parken? Hvordan ta vare på naturverdiene i parken samtidig som de besøkende får gode opplevelser? Dette er noen av spørsmålene som besøksstrategien til nasjonalparkstyret tar opp. Fram til 1. september 2019 kan du si din mening om strategien ved å skrive et høringsinnspill. Les mer her.

(Publisert:11.06.2019)