Bårdfjorden renset for 4 tonn søppel

Etter tre års innsats i den sterkt forsøplede Bårdfjorden, kan fjorden midlertidig friskmeldes.

Tekst & foto: Ingunn Ims Vistnes

Bårdfjorden ligger på vestsiden av Seiland, som en åpen favn mot havstrømmene fra nordvest. Hit har det samlet seg lag på lag med plast, tauverk, trålposer og husholdningsavfall gjennom årtier. Går man på tangvollene kan man høre at det knaser i plast. Kikker man ned i graset vil man snart finne flasker og taustumper.  

For tre år siden startet nasjonalparkforvaltningen og Statens naturoppsyn (SNO) en systematisk opprydding i samarbeid med Øytun folkehøgskole. I løpet av denne tiden har rundt 4 tonn søppel blitt samlet sammen og fraktet vekk fra fjorden. Og innsatsen har gitt resultater. Når Kystvakta nå frakter det siste tonnet med søppel fra Bårdfjorden vil fjæra være tilnærmet fri for søppel. I Hammerfest står kommunen klar for å ta imot søpla: “Vi tar med glede kostnaden med å frakte søpla fra Kystvaktas båt til avfallsanlegget på Grøtnes”, sier miljøvernrådgiver i Hammerfest kommune Tom Eirik Ness. “Søppelaksjonen i Bårdfjorden er et svært positivt tiltak både for Seiland nasjonalpark og for Hammerfest kommune. Bårdfjorden ligger lengst sørvest i kommunen, men er et yndet turmål for lokalbefolkningen på Seiland og for grupper som turlaget.”

Strømmen av søppel – hovedsakelig fra fiskeriene, båttrafikk og havbruksnæring – tar ikke slutt. Nasjonalparkforvaltningen og SNO vil holde oppsyn med fjorden og komme tilbake. Men søppelmengden vil forhåpentligvis nå være håndterlig og under kontroll. “Vi er godt fornøyd med å ha gjennomført søppelaksjonen for tredje året på rad” sier Bente Haug, leder i Seiland nasjonalparkstyre. “Dette handler ikke bare om fjerning av avfall, men også om samarbeid med ungdom og om å sette fokus på forsøpling av kysten. Fire tonn søppel er fjernet fra Bårdfjorden. Hvor mye ligger det andre steder?”

Før og etter: Samme fjære før (øverst) og etter søppelplukking. Mikkel Grande plukker opp de siste plastbitene.

Sven Emil Hinderaker og Jonas Stage Sø sliter med tauverk som har grodd fast i grasvollene.

Ida Ward Myran og resten av Øytun-elevene fylte 100 sekker med søppel.

Dyrelivet i fjorden setter pris på at plast og tauverk fjernes fra fjæra. Nasjonalparkforvaltningen takker Øytun folkehøgskole, Kystvakta, Hammerfest kommune og våre kollegaer i SNO for god innsats!

(Publisert:11.09.2014 Sist endret:11.06.2019)