Arbeidet med utstilling i gang

Ny på Seiland, eller lommekjent? Fuglekikker, steingal eller historieinteressert? Den nye utstillingen om nasjonalparken skal ønske velkommen til mange slags folk.

Torsdag 15. januar møttes referansegruppa for arbeidet med utstilling for første gang. Prosjektleder Maria Stephansen ved Gjenreisningsmuseet har satt sammen en gruppe bestående av Randulf Valle (naturformidler), Ingunn Ims Vistnes (nasjonalparkforvalter), Mimmi Bæivi (lokalhistoriker) og Eva Johansen (museumspedagog, Alta Museum). Ta gjerne kontakt med disse om du har innspill! Utstillingen skal være ferdig til sommeren og skal etter planen stå på butikken i Hønseby, på Altneset, i Hammerfest og i Alta.

(Publisert:19.01.2015 Sist endret:11.06.2019)