Kontakt og lenker

Post og søknader til Seiland/Sievju nasjonalparkstyre skal sendes til:

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre
Fylkesmannen i Finnmark
Statens Hus
9815 Vadsø

E-post: fmfipostmottak [krøllalfa] fylkesmannen.no

Brev og søknader til nasjonalparkstyret blir automatisk sendt videre til nasjonalparkforvalteren, som forbereder sakene for nasjonalparkstyret. De blir også tilgjengelige i den offentlige elektroniske postjournalen (OEP).

 

Nasjonalparkforvalteren

Nasjonalparkforvalteren er daglig leder for nasjonalparken, og redaktør for denne hjemmesiden. Hun har også hovedansvar for gjennomføringen av de fleste tiltak i parken.

Nasjonalparkforvalter Ingunn Ims Vistnes har kontor på Kunnskapsparken i Alta.

Har du spørsmål om Seiland/Sievju nasjonalpark? Ta gjerne kontakt med nasjonalparkforvalter på e-post: seiland[krøllalfa]fylkesmannen.no eller telefon +47 41434401.

 

 

SNO Lokalt

Statens Naturoppsyn (SNO) er tilsynsmyndighet og skal blant annet følge med på at brukerne av nasjonalparken følger lover og regler. Formålet er å ta vare på nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet. SNO Alta har ansvar for oppsynet i Seiland nasjonalpark, og gjennomfører tiltak i nasjonalparken i samarbeid med nasjonalparkforvalter (se Tiltak og prosjekter).

Statens naturoppsyn Alta:
Besøksadresse: Havneveien 24, 9515 Alta
Postadresse: Postboks 2237, 9508 Alta

Rune Somby

Telefon: 916 22 282 / 78 43 70 55
E-post: rune.somby[krøllalfa]miljodir.no

Ken Gøran Uglebakken

Telefon: 916 22 283 / 78 43 70 65  
E-post: ken-goran.uglebakken [krøllalfa] miljodir.no  

Hjemmeside: SNO Alta