Mesætermyra naturreservat

Verneområdet er et stort og meget variert myrkompleks med omkringliggende hei- og skogsamfunn.

Området har stor landskapsmessig betydning, det har stort artsmangfold, et rikt fugleliv og til dels svært rik og særpreget vegetasjon og flora, herunder flere plantegeografisk interessante arter, og med forekomst av palsmyr.


Verneforskrift for Mesetermyre naturreservat finnes her.

Informasjon om verneområdet i Naturbasen finnes her.

(Publisert:02.11.2012 Sist endret:18.02.2020)