Kattuglehøi naturreservat

Naturreservatet ligger ovenfor skoggrensa i åpent landskap mellom nordre og søndre toppen av Kattuglehøi nord for Grimsdalen.

Rik jordvasspåvirka platmyr med intakte og fint utforma palser (permafrost), en av de sørligste forekomstene i Norge. Området er sårbar for tråkk.


Verneforskrift for Kattuglehøi naturreservat finnes her.

Informasjon om verneområdet i Naturdatabasen finnes her.

 

(Publisert:02.11.2012 Sist endret:18.02.2020)