Grimsdalsmyrene naturreservat

Myrområde i bunnen av Grimsdalen.

Elva Grimsi er sentral i området, delvis meandrerende. Flere avstengte og gjengrodde meandere. Rikt og variert område med mange vegetasjonstyper. Elveører og grusrygger med spesiell flora. Rik jordvasspåvirka flatmyr. Flere sjeldne planter, noen kysttilknytta arter er registrert.


Verneforskrift for Grimsdalsmyrene naturreservat finnes her.

Informasjon om verneområdet i Naturbasen finnes her.

 

(Publisert:02.11.2012 Sist endret:18.02.2020)