Flakkstjønna naturreservat

 


Verneforskrift for Flakkstjønna naturreservat finnes her.

Informasjon om verneområdet i Naturbasen finnes her.

(Publisert:02.11.2012 Sist endret:10.03.2016)