Flakkstjønna naturreservat

 


 

Verneforskrift for Flakkstjønna naturreservat finnes her.

Informasjon om verneområdet i Naturbasen finnes her.

(Publisert:02.11.2012 Sist endret:18.02.2020)