Bestillingsdialogen

Oversikt over omsøkte og tildelte midler for 2020

 

Omsøkt

Tildelt

Drift av Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

544 122

350 000

Bestillingsdialogen 2020 – Tiltaksposten (31)

760 000

720 000

Bestillingsdialogen 2020 –skjøtselsplaner

  50 000

   50 000

Bestillingsdialogen 2020 – Besøksstrategi Dovre nasjonalpark

120 000

120 000

Sum

1474 122

1290 000

 

 

Omsøkt

Tildelt

Drift av Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

544 122

350 000

Bestillingsdialogen 2020 – Tiltaksposten (31)

760 000

720 000

Bestillingsdialogen 2020 –skjøtselsplaner

  50 000

   50 000

Bestillingsdialogen 2020 – Besøksstrategi Dovre nasjonalpark

120 000

120 000

Sum

1474 122

1290 000

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:17.04.2020)