Vedtekter

Vedtektene setter rammene for nasjonalparkstyret sitt arbeid som forvaltningsmyndighet.

I brev datert 1. september 2010 fra statsråd Erik Solheim i Miljøverndepartementet, ble det vedtatt at det skulle etableres et nasjonalparkstyre for de store verneområdene i Rondane.

Vedtektene lister opp formål, myndighet, geografisk avgrensing, sammensetting av styret og oppgaver for styret.

Reviderte vedtekter fra 01.01.2020 finnes her.