2016

Sakspapir, protokoll og vedlegg styremøter og AU-møter 2016

Innkallingene inneholder saksframstilling med forslag til vedtak ("innstilling") og vanligvis vedlegg. Protokollene inneholder kun møtebehandling og vedtak.  Enkeltvedtakene (som samlet saksframstilling og med eventuelle relevante vedlegg) er å finne i miljøvedtaksregisteret. Registeret har en grei søkefunksjon og det er i tillegg mulig å abonnere på vedtak fra de forskjellige verneområdene. 

I tillegg til nasjonalparkstyrets behandlinger i AU- og styremøter, har også nasjonalparkforvalter anledning til å fatte delegerte vedtak i en del saker. Disse sakene blir ikke lagt ut her men finnes på Miljøvedtaksregistert sine sider. De vedtakene som er fattet av nasjonalparkstyret eller nasjonalparkforvalter i 2016 finner du her i Miljøvedtaksregisteret. 

Vær oppmerksom på at en del overordna saker i styret ikke legges inn i dette registeret, kun enkeltsaker etter verneforskrifter og naturmangfoldlov havner her.

Lenkene til de forskjellige møtene nedenfor blir aktive når dokumentene er klare for publisering.  

Dato           Type møte  Saksliste og protokoll   Vedlegg                  
5. februar Telefonmøte AU Innklalling - Protokoll

Møte ikke gjennomført

4. mars Styremøte Innkalling - Protokoll  
8. april Styremøte Innkalling - Protokoll  
29. april Telefonmøte AU Innkalling - Protokoll  
3. juni Styremøte Innkalling - Protokoll  
16. september Styremøte Innkalling - Protokoll  
7. oktober Telefonmøte AU Innkalling - Protokoll  
25. november Styremøte Innkalling - Protokoll  
16. desember Telefonmøte AU Innkalling - Protokoll  
(Publisert:26.01.2016 Sist endret:06.04.2016)