Sakspapir / saksframlegg / protokoll

Møtedokumenter med saksframlegg blir sendt ut til nasjonalparkstyret / arbeidsutvalget
i forkant av møtet. Styret / utvalget har forvaltningsmyndighet og gjør endelig vedtak (se protokoll).

Sekretariatet / nasjonalparkforvalter forbereder saker for nasjonalparkstyret. Disse saksframleggene skal presentere søknaden / situasjonen, vise til aktuelt lovvrek og presentere vurderingene og framlegg til vedtak gjort av sekretariatet.


2020

Sakspapir, protokoll og vedlegg styremøter og AU-møter 2020

(Publisert:09.03.2020 Sist endret:03.06.2020)
Les mer

2019

Sakspapir, protokoll og vedlegg styremøter og AU-møter 2019

(Publisert:07.12.2018 Sist endret:10.01.2020)
Les mer

2018

Sakspapir, protokoll og vedlegg styremøter og AU-møter 2018

(Publisert:06.02.2018 Sist endret:07.12.2018)
Les mer

2017

Sakspapir, protokoll og vedlegg styremøter og AU-møter 2017

(Publisert:14.03.2017 Sist endret:22.11.2017)
Les mer

2016

Sakspapir, protokoll og vedlegg styremøter og AU-møter 2016

(Publisert:26.01.2016 Sist endret:06.04.2016)
Les mer

2015

Sakspapir, protokoll og vedlegg styremøter og AU-møter 2015

(Publisert:04.01.2016 Sist endret:26.01.2016)
Les mer

2014

Sakspapir og vedlegg styremøter og AU-møter 2014

(Publisert:05.02.2014 Sist endret:26.01.2016)
Les mer

2013

Sakspapir og vedlegg styremøter og AU-møter 2013

(Publisert:18.01.2013 Sist endret:05.02.2014)
Les mer

2012

Sakspapir / saksframlegg for 2012

(Publisert:28.11.2012 Sist endret:21.10.2013)
Les mer