Arbeidsutvalg

Styret kan velge å nedsette eit arbeidsutvalg.

Etter styrevedtektene kan arbeidsutvalget behandle saker som ikke har stor påvirkning på verneverdiene.

Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

 

Rolle                        Medlem AU                    Representerer
Styreleder Ole Tvete Muriteigen Sør-Fron kommune
Nestleder Even Moen Stor-Elvdal kommune
Styremedlem Eldri Siem Sel kommune
Rolle Varamedlem AU Representerer
Styremedlem Guri Ruste Dovre kommune
Styremedlem Jørn Eriksen Ringsaker kommune
Styremedlem Kristin Langtjernet Folldal kommune