Arbeidsutvalg

Styret kan velge å nedsette eit arbeidsutvalg.

Etter styrevedtektene kan arbeidsutvalget behandle saker som ikke har stor påvirkning på verneverdiene.

Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

 

Rolle                        Styremedlem                   Representerer
Styreleder Bengt Fasteraune Dovre kommune
Nestleder Dag Erik Pryhn Sel kommune
Styremedlem Hilde Frankmoen Tveråen Folldal kommune
Styremedlem Anniken Bergan-Skar Åmot kommune
Styremedlem Even Moen Stor-Elvdal kommune

 

1. varamedlem: Mirjam Engelsjord (Hedmark fylkeskommune).
2. varamedlem: Ole Tvete Muriteigen (Sør-Fron kommune).
3. varamedlem: Jørn Eriksen (Ringsaker kommune).