Medlemmer 2020 - 2023

Medlemmer i Administrativt kontaktutvalg 2020 - 2023:

Medlem Representerer
Dovre Bernhard Svendsgard
Folldal Synnøve S. Bakken
Hamar Lise Wenche Dufseth Urset
Nord-Fron Geir Johan Groven
Ringebu Jostein Gårderløkken
Ringsaker Finn Sønsteby
Sel Ingunn Synstnes
Sør-Fron Konrad Skåravik Bryhn
Stor-Elvdal Camilla Anderson
Åmot Jesper Engel
Innlandet fylkeskommune Hanne Thingstadberget

 

(Publisert:24.03.2020)