2020

(Publisert:11.02.2020 Sist endret:24.03.2020)

Administrativt kontaktutvalg, 10.02.20

Referat fra møte 10.02.20 Vedlegg: Verneområder, nasjonalparkstyre, utvalg sekretariat, årsrapport SNO-Rondane presentasjon  Brev fra Miljødirektoratet datert 11. november 2019 - Rammer og opplegg for bestillingsdialogen Bestillingsdialogen 2019 Bestillingsdialogen 2020 Besøksstrategi oppfølging Rondane presentasjon

(Publisert:11.02.2020 Sist endret:24.03.2020)