Skjøtselsplaner

Det drives aktiv skjøtsel på ulike lokaliteter i landskapsvernområdene i Frydalen og Grimsdalen.

Utkast til skjøtselsplan for Frydalen og Grimsdalen landskapsvernområde er lagt ut her.

Skjøtselsplan for Frydalen landskapsvernområde
Et utkast til skjøtselsplan er lagt ut her...

Kartlegging av rødlistearterog vurderinger av skjøtselstiltaki Frydalen landskapsvernområdei 2016. Miljøfaglig Utredning.
Rapporten er lagt ut her...


Skjøtselsplan for Grimsdalen landskapsvernområde
Et utkast til skjøtselsplan er lagt ut her...

Evaluering av skjøtselstiltak i Grimsdalen, Miljøfaglig Utredning 2014.
Rapporten er lagt ut her...


Skjøtselsplan for fangstminne på Formokampen
Oppland fylkeskommune, 25.06.2014

(Publisert:30.03.2020 Sist endret:16.04.2020)

Skjøtsel i Frydalen - film

Tidligere nasjonalparkforvalter i Rondane-Dovre, Stein Magne Grevrusten, laget i 2015 en film som viser effekten av skjøtselstiltak på Fryvollan i Frydalen landskapsvernområde.

(Publisert:16.04.2020)