Årsrapporter

Årsrapport for Rondane og Dovre nasjonalparker og tilliggende landskapsvernområder og naturreservat.

2012

Årsrapport fra Rondane-Dovre nasjonalparkstyre og SNO Rondane kan lastes ned her.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:19.02.2020)

Årsrapport 2019

Årsrapporter for 2019 ligg her: Årsrapport Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Årsrapport SNO Rondane Dovre

(Publisert:19.02.2020)

Årsrapport 2012

Årsrapport fra Rondane-Dovre nasjonalparkstyre og SNO Rondane kan lastes ned her.

(Publisert:19.02.2020)