Oppnevning av medlemmer til Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Rondane - Spranget
Rondane - Spranget, Foto: Kari Sveen

Miljødirektoratet har i brev datert 26.02.2020 oppnevnt nye medlemmer for Rondane-Dovre nasjonalparkstyre.

Styret vil bli konstituert i møte 17. mars 2020.

Brevet fra Miljødirektoratet finn du her....

Oversikt over medlemmar og varamedlemmer er lagt ut her...

(Publisert:26.02.2020 Sist endret:14.05.2020)