Hemmeldalen naturreservat inngår i forvaltningsområdet til Nasjonalparkstyret for Rondane-Dovre

 Miljøverndepartementet har ved brev av 15.03.13 oppnevnt medlemmer til det utvida nasjonalparkstyret for Rondane-Dovre, etter at det ble beslutta at Hemmeldalen naturreservat skulle inngå i forvaltningsområdet.

Hemmeldalen naturreservat blir med dette innlemma i porteføljen til Nasjonalparkstyret for Rondane/Dovre. Begrunnelsen for dette er at Hemmeldalen naturlig hører inn under forvaltningsområdet for villreinstammen i Rondane-området. Styret blir utvida med tre nye representanter, fra kommunene Åmot, Ringsaker og Hamar. Det er planlagt konstituerende møte for det utvida nasjonalparkstyret 31. mai. Møtet vil være i Ringebu. Nærmere program for møtet kommer i møtekalenderen for styret i løpet av mai.

(Publisert:12.04.2013 Sist endret:24.04.2013)