Administrativt kontaktutvalg, møte 10.02.20

Referat fra Administrativt kontaktutvalg for Rondane-Dovre nasjonalparkstyret sitt møte 10.02.20. ligger her...

Saker til drøfting var:

  1. Om verneområdene, nasjonalparkstyret, utvalg og utdrag av årsrapporten.
  2. Om SNO sine oppgaver og innsats i verneområdene i Rondane, Dovre og Hemmeldalen. 
  3. Innspill og kommentarer fra kommunene.
  4. Bestillingsdialogen.
  5. Oppfølging besøksstrategi Rondane.
(Publisert:24.02.2020 Sist endret:14.05.2020)