Statens Naturoppsyn lokalt


Statens naturoppsyn er tilsynsmyndighet og skal blant annet følge med på at brukere av verneområdene overholder forskrift og forvaltningsvedtak. 

SNO Rondane           Telefon               E-post              
Finn Bjormyr 481 13 674 finn.bjormyr@dirnat.no

 

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:01.11.2012)