Statens Naturoppsyn lokalt


Statens naturoppsyn er tilsynsmyndighet og skal blant annet følge med på at brukere av verneområdene overholder forskrift og forvaltningsvedtak. 

SNO Rondane           Telefon               E-post              
Finn Bjormyr 481 13 674 Finn.Bjormyr@miljodir.no
(Publisert:21.12.2011 Sist endret:07.01.2020)