Kontakt

Offisielle henvendelser eller søknader til Rondane-Dovre nasjonalparkstyre skal sendes til:

Fylkesmannen i Innlandet
Postboks 987
2626 Lillehammer

eller via følgende e-post:

fminpost@fylkesmannen.no

 

Ved andre type henvendelser kan nasjonalparkforvalter kontaktes direkte:

Eirin Berge
Norsk villreinsenter Nord
Hjerkinnhusvegen 33
2661 Hjerkinn

Tlf: 915 38 046
E-post: fmopebe@fylkesmannen.no

 

Stein Magne Grevrusten
Norsk villreinsenter Nord
Hjerkinnhusvegen 33
2661 Hjerkinn

Tlf: 948 50 236
E-post: fmopsmg@fylkesmannen.no