Prosjekt

 

Årlig gjennomfører nasjonalparkforvaltningen tiltak i nasjonlaparken i form av drift og vedlikehold av gamle og etablering av nye tiltak. Rohkunborri nasjonalparkstyre søker på lik linje med andre styrer i landet om midler fra sentrale myndigheter til ulike prosjekt. Vanlegvis er det SNO lokalt som gjennomførar eller administrerar gjennomføringa av disse prosjektene. Lokale organisjasjoner, firma eller grunneiere er som regel sentrale i gjennomføring av prosjektene. 


(Publisert:28.11.2011 Sist endret:16.01.2013)

Oppstartede tiltak

For sesongen 2014 er det bevilget kroner 350.000 til tiltak. Styret har gjort vedtak om å prioritere hhv bru over Budalselva og Staggunjunnijohka. I tilllegg vil det bli mye arbeid med ferdigstillingen av vei og parkering inne i Sørdalen. Midler til dette er det allerede bevilget fra tidligere år. For året 2013 er det bevilget kroner 350.000 til tiltak i Rohkunborri nasjonalpark. I tillegg er ...

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:04.06.2014)

Gjennomførte tiltak

En innholdsrik feltsesong 2014 er snart over. Rohkunborri nasjonalparkstyre har bygget en ny hengebru og ytterligere en bru er på trappene. I tillegg har styret i samarbeid med lokale grunneiere fått på plass bru over Tverrelva i Sørdalen. Tiltakene er er stort sett reetablering av gammel infrastruktur som har blitt tatt av flom.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:30.10.2014)

Tiltaksplaner

Her finnes tiltaksplanen for 2013 Her finner du tiltaksplan for 2015

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:26.08.2015)

Bestillingsdialog

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:22.02.2012)